Nordlyd

Nordlyd

Nordlyd

Sommerkoncert med nordisk vokalensemble

Vokalgruppen Nordlyd:
  • Kirstine Bonde
  • Marie Nyborg
  • Susanne Arnesen
  • Camilla Seljebu
  • Kathrine Torday Gulden
  • Margrethe Ingemann
  • Helene Gjermundsen
  • Hildegunn Halvorsrød