Helle Ohrt
Sopran

Helle Ohrt er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg
ved docent Armeen Rasmussen. Helle tog diplomeksamen i 2006.
Hun har sunget på masterclass med bl.a. Mirella Freni og Lisbeth Balslev.