Jeanne Bau-Madsen
fhv. overlærer, cand.pæd.

Jeanne Bau-Madsen født i Gentofte 1943, Student fra Gentofte Statsskole 1961, seminarieuddannet lærer fra Ribe Statsseminarium 1986, cand.pæd. fra DPU 1995.